SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
 
 
Ewelina Kania - przewodnicząca
Artur Lipiński - z-ca przewodniczącej
Łukasz Orchowski - z-ca przewodniczącej
Wioletta Stasiak - sekretarz
Anita Szymańska-Cieślak - skarbnik
Anna Kupczyk - z-ca skarbnika
Daniel Bartkowiak – członek
Ewa Kmieć – członek
Joanna Blicharz – członek
Katarzyna Trzmielewska - członek
 
 
 
ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
Anna Pęczak
 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
 

Magdalena Jędro - przewodnicząca
Tomasz Szypulski - sekretarz
Mariusz Ciszak - członek
 
 
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.