SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
Łukasz Orchowski - przewodniczący
Magdalena Jędro - z-ca przewodniczącego
Daniel Bartkowiak - z-ca przewodniczącego
Ewa Kmieć - sekretarz
Anita Szymańska-Cieślak - skarbnik
Anna Kupczyk - z-ca skarbnika
Joanna Blicharz – członek
Pietrzykowska Anna – członek
Ewa Kmieć – członek
Dorota Modrak - członek
 
 
 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Agata Wróbel - przewodnicząca
Lilia Woźniak - sekretarz
Szymon Sypniewski - członek
 
 
 
 
 
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.