środa, Luty 13, 2019, 16:47

1) Szkolne korytarze oraz bibliotekę szkolną dla klasz I-III wyposażyliśmy w 12
sof.

fotele 2

2) Nagrodziliśmy 53 uczniów biorących udział w szkolnym konkursie na
,,Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”.

zd3


3) Sfinansowaliśmy koszty MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO KANGUR 2019 dla 20 uczniów.
4) Wypłaciliśmy 30% zwrot klasie 5b.
5) W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci zwróciliśmy się z pismem do
Zarządu Dróg Miejskich w Koninie o większe zabezpieczenie przejścia dla
pieszych koło pawilonu handlowego Nabo oraz Biedronka.

zd4

zd 5


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.