Wtorek, Październik 29, 2019, 12:44

12 Września 2019 roku została ustalona dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w roku szkolnym 2019/2020
36zł - w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do SP 15

18 zł - w przypadku dwójki rodzeństwa w SP 15

12 zł - w przypadku trójki rodzeństwa w SP 15

W ramach wspomagania szkoły istnieje możliwość wpłacania większych kwot.

Zdeklarowane składki będą zbierane przez skarbników klasowych, którzy przekazują zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców do stycznia 2019r.

Klasy, w których dobrowolna wpłata na Radę Rodziców wyniesie 80% rzeczywistej wpłaty i zostaną wpłacone do końca I semestru, otrzymają zwrot 30% od wpłaconej kwoty do wykorzystania na potrzeby klasy.

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła Program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jakich podejmuje się szkoła. 
Pozytywnie zaopiniowaliśmy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.