Poniedziałek, Listopad 18, 2019, 09:02

5 Listopada Rada Rodziców na prośbę Dyrekcji zakupiła 31 ryz papieru ksero oraz 31
segregatorów. Materiały trafią do każdej klasy i mają za zadanie służyć uczniom.

zak_papier

05 Listopada Rada Rodziców przeznaczyła kwotę 150 zł na wniosek Pani Ewy
Nowickiej nauczycielki wychowania fizycznego. Kwota ta stanowiła dofinansowanie
na zakup tablicy demonstracyjnej magnetycznej oraz pięciu kompletów szachów
treningowych.

szachy_2 

13 Listopada Rada Rodziców negatywnie zaopiniowała budżet Szkoły
Podstawowej nr 15 w Koninie na rok 2020. W opinii Rady Rodziców przydzielone
środki nie są wystarczające na potrzeby Szkoły.

szachy_3

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.