środa, Luty 13, 2019, 16:47 | Brak komentarzy »

1) Szkolne korytarze oraz bibliotekę szkolną dla klasz I-III wyposażyliśmy w 12
sof.

fotele 2

2) Nagrodziliśmy 53 uczniów biorących udział w szkolnym konkursie na
,,Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”.

zd3


3) Sfinansowaliśmy koszty MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO KANGUR 2019 dla 20 uczniów.
4) Wypłaciliśmy 30% zwrot klasie 5b.
5) W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci zwróciliśmy się z pismem do
Zarządu Dróg Miejskich w Koninie o większe zabezpieczenie przejścia dla
pieszych koło pawilonu handlowego Nabo oraz Biedronka.

zd4

zd 5


środa, Luty 13, 2019, 16:42 | Brak komentarzy »

  Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierając działania Rady, przyczynili się do poprawienia komfortu dzieci podczas ich pobytu w szkole i zaprasza wszystkich Państwa do aktywnej współpracy z Radą Rodziców.

  Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą i przypominamy o dokonywaniu wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 36 zł (od rodziny). Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody oraz próbujemy zmieniać przestrzeń szkolną tak, aby otaczająca przestrzeń wywierała na dzieciach pozytywne bodźce. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.

 Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym, jak również i w tym, z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy:

-stworzyć wielkoformatowe gry, które dają uczniom możliwość wspólnej zabawy, integracji i zdrowej rywalizacji,

-gabinet pani psycholog i pedagog  oraz szkolną bibliotekę wyposażyliśmy w worki  i pufy sako,

-korytarz górny i dolny wyposażyliśmy w 2 stoły do gry w piłkarzyki,

- nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o drewniany teatrzyk KAMISHIBAI wraz z bajkami,

-dzieliliśmy wsparcia finansowego organizatorom wypoczynku letnich i zimowych półkolonii dla uczniów naszej placówki,

-przeprowadziliśmy i opłaciliśmy warsztaty bożonarodzeniowe w pięciu klasach,

-pierwszoklasistów uhonorowaliśmy pamiątkowymi medalami,

-wszystkich uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce (219osób), tradycyjnie nagrodziliśmy statuetkami podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018,

-dofinansowaliśmy zakup 22 pomponów, które będą wykorzystywane podczas uroczystości szkolnych, co pozwoli uatrakcyjnić występy taneczne i coroczne kibicowanie w rozgrywkach sportowych,

-dla wszystkich uczniów klas III kończących pierwszy etap edukacji ufundowaliśmy nagrody książkowe,

-prawie 140 uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w konkursach pozaszkolnych, również nagrodzimy książkami,

-dofinansowaliśmy uroczystości szkolne. Z wielką przyjemnością pomogliśmy w organizacji pikniku „SOBOTA Z NIEPODLEGŁĄ”. Przekazaliśmy potrzebne materiały w postaci artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach oraz pomogliśmy w organizacji stoisk gastronomicznych,

-sfinansowaliśmy  zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

-opłaciliśmy konkurs ogólnopolski Fox i międzynarodowy Kangur,

-dofinansowaliśmy oddziały klasowe w formie 30% zwrotów,

-pokryliśmy koszty wycieczki dla uczniów wyróżniających się w selektywnej zbiórce odpadów,

    Wsparcie z Państwa strony jest nieocenione i znacząco może poprawić działanie szkoły, warunki nauki naszych dzieci oraz wspomagać ich rozwój i zainteresowania. Chcemy kontynuować podjęte działania i w związku z tym liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie.


Z poważaniem

Rada Rodziców SP 15


Piątek, Grudzień 21, 2018, 09:46 | Brak komentarzy »

1)   18 grudnia zorganizowaliśmy świąteczny kiermasz, na którym można było kupić ozdoby wykonane własnoręcznie przez uczniów na warsztatach z rodzicami. Wszystkim uczestnikom serdecznie DZIĘKUJEMY za udział. Zebraliśmy ponad 1500 zł. Całą sumę przeznaczamy na zakup siedzisk, których brakuje na szkolnych korytarzach.

zd1

zd2

 

2)   W pięciu klasach Rada Rodziców  przeprowadziła świąteczne warsztaty. Oto efekty działań naszych dzieci:

KLASA 2a

zd2a

KLASA 4a

zd4a

KLASA 4b 

zd4b

KLASA 5b

zd5b

KLASA 6as

zd6as

3)   Dofinansowaliśmy nagrody dla uczestników SZKOLNEGO KONKURSU PROGRAMISTYCZNEGO. Konkurs odbył się 10 grudnia 2018r.

4)   Przekazaliśmy środki finansowe dla zawodników, ktrórzy 5 grudnia uczestniczyli w FINALE WOJEWÓDZKIM PIŁKI HALOWEJ CHŁOPCÓW w Poznaniu.

5)   Przekazaliśmy nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ 2018.

zd5

zd6

6)   Sfinansowaliśmy zakup słodyczy dla uczniów zaangażowanych w CHRISTMAS PROJECT.

7)   Dofinansowaliśmy koszty wyjazdu reprezentacji uczniów do Kalisza na MIKOŁAJKOWY FESTYN INTEGRACYJNY.

 

 

 


środa, Listopad 14, 2018, 08:53 | Brak komentarzy »

1) Przekazaliśmy nagrody rzeczowe organizatorom konkursu SZKOLNA SZEKLA.

01

2) Ufundowaliśmy nagrody dla uczestników SZKOLNEGO KONKURSU OZDÓB
ŚWIĄTECZNYCH.

02

3) Dofinansowaliśmy (w kwocie 50%) wyjazd do Poznania na FINAŁ
WOJEWÓDZKI SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH dziewcząt, który odbył
się 17 października. Cała drużyna wraz z opiekunem liczyła 11 osób.
4) 12 października uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim wszystkim
Pracownikom złożyliśmy serdeczne życzenia i każdemu podziękowaliśmy
słodkim piernikiem.

03

04

5) Dofinansowaliśmy wyjazd naszym pływakom na WOJEWÓDZKI FINAŁ W

DRUŻYNOWYM PŁYWANIU CHŁOPCÓW. Zawody odbędą się 16 listopada w
Poznaniu.
6) 8 listopada wzięliśmy udział w uroczystości ŚLUBOWANIA
PIERWSZOKLASISTÓW, których uhonorowaliśmy pamiątkowymi medalami.

06

07

7) Rodzice klasy 5b postanowili zmienić sale lekcyjną swoich dzieci (
fotorelację można zobaczyć poniżej). Sala 46 zmieniła całkowicie swoje oblicze.
Kiedyś pusta i chłodna, teraz zachęca do nauki języka angielskiego i stwarza
przytulną i miłą atmosferę. Dziękujemy Rodzicom za ich zaangażowanie, a
szczególnie panu Michałowi za piękny i czasochłonny rysunek na ścianie.
BRAWO WY!
Zdjęcia sali 46 „PRZED”

08

09

10

11

 

Zdjęcia sali „PO”


12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


8) Już dzisiaj serdecznie pragniemy Państwa zaprosić na JARMARK
BOŻONARODZENIOWY, który odbędzie się 18 grudnia w godzinach od 8.30 do
14.30 w holu głównym szkoły.
Wszystkie ozdoby świąteczne wykonają uczniowie, przede wszystkim klas: 2a,
4a, 4b, 5b i 6as, w których Rada Rodziców przeprowadzi warsztaty.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Poniedziałek, Październik 1, 2018, 18:04 | Brak komentarzy »

1)     Ustalono wysokości dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w roku szkolnym 2018/2019:

36zł - w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do SP 15

18 zł - w przypadku dwójki rodzeństwa w SP 15

12 zł - w przypadku trójki rodzeństwa w SP 15

*Oczywiście w  ramach wspomagania szkoły istnieje możliwość wpłacania większych kwot.

*Zdeklarowane składki będą zbierane przez skarbników klasowych , którzy przekazują zebraną kwotę skarbnikowi Rady Rodziców do stycznia 2019r.

 


2)  Naszym celem jest promowanie wpłat na Radę Rodziców i wyróżnienie tych klas, które dokonują największych wpłat . Dlatego, klasy , w których dobrowolna wpłata na Radę Rodziców wyniesie 80% rzeczywistej wpłaty i zostanie wpłacona do końca stycznia 2019r., otrzymają zwrot 30% od wpłaconej kwoty do wykorzystania na potrzeby klasy. Aby otrzymać zwrot skarbnik klasy , która spełnia ww. warunki, zwraca się w formie pisemniej do Rady Rodziców o wypłacenie naliczonej kwoty. Naliczona kwota będzie wypłacana wychowawcom klas, natomiast dysponentem wypłaconych środków finansowych są uczniowie , rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą klasy. Sposób i cele wydatkowania wypłaconych funduszy  mogą być wykorzystane  przez klasę na dowolnie wybrany cel , nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.

 


3)  W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliliśmy Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie , który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym jakich podejmuje się szkoła i który będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019.

 


4)  Pozytywnie zaopiniowaliśmy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 


5)  Aby nowy rok szkolny 2018/2019 rozpocząć  w letnim i wakacyjnym klimacie oraz radosnej atmosferze, przygotowaliśmy dekorację holu szkolnego. 

zd12

zd6 

zd3

6)  Z wielką przyjemnością pomogliśmy w organizacji pikniku „SOBOTA Z NIEPODLEGŁĄ”, który odbył się 22 września. Przekazaliśmy potrzebne materiały w postaci artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych, nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach oraz pomogliśmy w obsłudze stoisk gastronomicznych. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za okazane wsparcie i pomoc!

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania DYREKCJI SZKOŁY za zorganizowanie pikniku dla całej społeczności starej części Konina. Była to doskonała okazja do wspólnego spędzenia przyjemnego popołudnia. 

zd10

zd9

zd13

zd8


Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.