WITAMY

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie

Skład Prezydium Rady Rodziców

Martyna Wendt

przewodnicząca

tel. 723 833 566

Tomasz Gajewski

z-ca przewodniczącego

tel. 660 154 081

Szymon Sypniewski

sekretarz

tel. 505 199 159

Joanna Kałużna

skarbnik

tel. 501 740 296

Anita Ziarniak

członek

tel. 604 571 577

Monika Śliwińska-Krzyżanowska

członek

tel. 735 918 153

Joanna Zielińska

członek

tel. 781 882 929

Skład Komisji Rewizyjnej

Karolina Szumigalska

przewodnicząca

tel. 504 122 691

Anita Wajda

sekretarz

tel. 667 617 451

Katarzyna Chałas

członek

tel. 723 075 565